I foreløbig 99 år har M/S Museet for Søfart samlet billeder af søfolk, skibe, havne og meget andet i museets billedarkiv.

Arkivet rummer i dag over 120.000 billeder. Her kan du blandt andet finde billeder af de fleste danske skibe fra opfindelsen af fotografiet til i dag. Du kan også se ældre billeder som fx skibsportrætter, billeder fra de danske kolonier og konstruktionstegninger.

Nu er 34.000 billeder digitaliseret, så du kan se dem i museets online billedarkiv. Disse billeder er du velkommen til at bruge ganske gratis til ikke-kommercielle formål.

Har du selv billeder af skibe, søfolk eller andre maritime motiver, som du kunne tænke dig at skænke til museet, hører museet meget gerne fra dig. Kontakt arkivar Henriette Gavnholdt på hg@mfs.dk.